Կաթսաների պահեստամասեր

Խանութների հասցեները

Հայաստան Ք.Երևան, Նար-դոս 119
Тел./ф.: +37412 20 20 22, Тел./ф.: 77-00-77, Тел./ф.: 22-00-22

Подходит к котлам:

 • Daewoo DGB - 100 ICH (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 100 MSC (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 110 MCF (12,8 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 ICH (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MCF (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MSC (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 ICH (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MCF (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MSC (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 ICH (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MCF (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MSC (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 KFC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MCF (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MSC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 KFC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 MSC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 350 MSC (40,7 кВт)
 • Daewoo DGB - 400 MSC (46,4 кВт)
id 52085
-
համար Հատ

Подходит к котлам:

 • Daewoo DGB - 100 ICH (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 100 MSC (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 110 MCF (12,8 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 ICH (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MCF (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MSC (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 ICH (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MCF (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MSC (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 ICH (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MCF (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MSC (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 KFC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MCF (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MSC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 KFC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 MSC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 350 MSC (40,7 кВт)
 • Daewoo DGB - 400 MSC (46,4 кВт)
id 51032
-
համար Հատ

Подходит к котлам:

 • Daewoo DGB - 100 ICH (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 100 MSC (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 110 MCF (12,8 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 ICH (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MCF (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MSC (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 ICH (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MCF (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MSC (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 ICH (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MCF (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MSC (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 KFC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MCF (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MSC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 KFC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 MSC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 350 MSC (40,7 кВт)
 • Daewoo DGB - 400 MSC (46,4 кВт)
id 51033
-
համար Հատ

Подходит к котлам:

 • Daewoo DGB - 100 ICH (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 100 MSC (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 110 MCF (12,8 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 ICH (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MCF (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MSC (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 ICH (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MCF (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MSC (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 ICH (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MCF (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MSC (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 KFC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MCF (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MSC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 KFC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 MSC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 350 MSC (40,7 кВт)
 • Daewoo DGB - 400 MSC (46,4 кВт)
id 20010
-
համար Հատ

Подходит к котлам:

 • Daewoo DGB - 100 ICH (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 100 MSC (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 110 MCF (12,8 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 ICH (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MCF (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MSC (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 ICH (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MCF (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MSC (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 ICH (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MCF (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MSC (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 KFC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MCF (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MSC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 KFC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 MSC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 350 MSC (40,7 кВт)
 • Daewoo DGB - 400 MSC (46,4 кВт)
id 20012
-
համար Հատ

Подходит к котлам:

 • Daewoo DGB - 100 ICH (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 ICH (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 ICH (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 ICH (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 KFC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 KFC (34,9 кВт)
id 20011
-
համար Հատ

Подходит к котлам:

 • Daewoo DGB - 100 ICH (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 100 MSC (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 110 MCF (12,8 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 ICH (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MCF (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MSC (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 ICH (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MCF (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MSC (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 ICH (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MCF (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MSC (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 KFC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MCF (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MSC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 KFC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 MSC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 350 MSC (40,7 кВт)
 • Daewoo DGB - 400 MSC (46,4 кВт)
id 20013
-
համար Հատ

Подходит к котлам:

 • Daewoo DGB - 100 ICH (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 100 MSC (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 110 MCF (12,8 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 ICH (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MCF (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MSC (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 ICH (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MCF (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MSC (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 ICH (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MCF (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MSC (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 KFC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MCF (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MSC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 KFC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 MSC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 350 MSC (40,7 кВт)
 • Daewoo DGB - 400 MSC (46,4 кВт)
id 20009
-
համար Հատ

Подходит к котлам:

 • Daewoo DGB - 100 ICH (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 100 MSC (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 110 MCF (12,8 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 ICH (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MCF (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MSC (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 ICH (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MCF (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MSC (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 ICH (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MCF (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MSC (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 KFC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MCF (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MSC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 KFC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 MSC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 350 MSC (40,7 кВт)
 • Daewoo DGB - 400 MSC (46,4 кВт)
id 20008
-
համար Հատ

Подходит к котлам:

 • Daewoo DGB - 100 ICH (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 100 MSC (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 ICH (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MSC (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 ICH (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MSC (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 ICH (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MSC (23,3 кВт)
id 12059
-
համար Հատ

Подходит к котлам:

 • Daewoo DGB - 250 KFC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MSC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 KFC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 MSC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 350 MSC (40,7 кВт)
 • Daewoo DGB - 400 MSC (46,4 кВт)
id 12048
-
համար Հատ

Подходит к котлам:

 • Navien ACE 13KN
 • Navien ACE 16KN
 • Navien ACE 20KN
 • Navien ACE 24KN
 • Navien ACE 30KN
 • Navien ACE 35KN
 • Navien ACE 40KN
 • Navien ACE COAXIAL 13KN
 • Navien ACE COAXIAL 16KN
 • Navien ACE COAXIAL 20KN
 • Navien ACE COAXIAL 24KN
 • Navien ACE COAXIAL 30KN
 • Navien ATMO 13AN
 • Navien ATMO 16AN
 • Navien ATMO 20AN
 • Navien ATMO 24AN
id 21649
-
համար Հատ

Подходит к котлам:

 • Daewoo DGB - 100 ICH (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 100 MSC (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 110 MCF (12,8 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 ICH (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MCF (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MSC (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 ICH (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MCF (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MSC (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 ICH (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MCF (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MSC (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 KFC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MCF (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MSC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 KFC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 MSC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 350 MSC (40,7 кВт)
 • Daewoo DGB - 400 MSC (46,4 кВт)
id 19898
-
համար Հատ

Подходит к котлам:

 • Daewoo DGB - 100 ICH (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 100 MSC (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 110 MCF (12,8 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 ICH (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MCF (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 MSC (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 ICH (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MCF (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 MSC (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 ICH (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MCF (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 MSC (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 KFC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MCF (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 MSC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 KFC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 MSC (34,9 кВт)
 • Daewoo DGB - 350 MSC (40,7 кВт)
 • Daewoo DGB - 400 MSC (46,4 кВт)
id 20014
-
համար Հատ

Насос Daewoo DDP 7525

Подходит к котлам:

 • Daewoo DGB - 100 ICH (11,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 130 ICH (15,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 160 ICH (18,6 кВт)
 • Daewoo DGB - 200 ICH (23,3 кВт)
 • Daewoo DGB - 250 KFC (29,1 кВт)
 • Daewoo DGB - 300 KFC (34,9 кВт)
id 51021
-
համար Հատ